logo-samandehi

اخذ مجوز تصدی رسانه برخط پیام ده و پروانه نشر دیجیتال بر خط توسط ره ره رایان

۱۲:۳۲ ۱۳۹۵/۳/۱۶
سرویس:اخبار عمومی سایت
اخذ مجوز تصدی رسانه برخط پیام ده و پروانه نشر دیجیتال بر خط توسط ره ره رایان 
به موجب پروانه شماره 50/1654 و 50/1655 مورخه 30 فروردین ماه نود و پنج شرکت ره رایان موفق به اخذ مجوز تصدی رسانه برخط پیام ده و پروانه نشر دیجیتا بر خط توسط ره ره رایان  از مرکز رسانه های دیجیتال گردید. بر اساس این مجوز ها ارسال پیامک و برنامه نویسی همچنین طراحی سایت در شرکت تسریع گردیده ومی تواند عاملی موثر در رشد هر چه بیشتر شرکت در حوزه های مورد نظر  باشد
                                                                                                                                

همکاری با شما افتخار ماست...
بهانه هایی برای ارتباط...