اتصال به سامانه پیامک اتوماسیون اداری

​​​​​​سیستم اتوماسیون اداری باید به سامانه پیامک متصل شود؟

بله سیستم اتوماسیون اداری باید توان اطلاع رسانی داشته باشد

  • امکان ارسال پیامکها به صورت فردی یا گروهی از افراد 
  • امکان زمانبندی ارسال پیامک ها
  • قابلیت ارسال به شماره های لیست سیاه مخابرات
  • قابلیت انتخاب خط دلخواه توسط کارمندان جهت ارسال
  • امکان تعریف انواع متن ها بصورت قالب های آماده برای سهولت استفاده
  • قابلیت دریافت پیامک در صندوق پیام
  • قابلیت تعریف منشی پیامک ) کلمه کلیدی در ازای دریافت عبارتی خاص( 
  • توانایی ایجاد انواع گزارشات براساس متن، موضوع، شماره فرستنده یا شماره گیرنده پیامک، تاریخ و...
  • امکان خرید آنلاین برای شارژ حساب پیامک با اتصال به شبکه شتاب بانکهای کشور
  • امکان دسترسی به تمامی ایمیلها )گوگل، هات میل،...( در محیط نرم افزار

امکان دسترسی چندین کاربر به یک ایمیل خاص )ایمیل سازمان(

امکان ارسال ایمیل برای یک فرد، یک لیست از افراد، یک گروه از کاربران یا یک گروه از مشتریان با قابلیت پیوست ضمائم امکان اختصاص هر فرستنده به یک کارمند خاص تا ارسال ایمیل به هر کاربر از طریق فرستنده شخصی صورت گیرد

تاریخ انتشار: 27-07-1399
آخرین خبرها