تحویل نرم افزار

تحویل نرم افزار

خب خب خب 
یکی دیگه از نرم افزار های مدیریت مراکز مشاوره مون هم تحویل داده شد.
این نرم افزار جدا از امکاناتی که داشت یک سری امکانات دیگه هم براش نوشته شد و اختصاصی مرکز شد. راجع به امکانات نرم افزار میتونید توی هایلایت بیشتر بدونید.
 

تاریخ انتشار: 30-06-1399
آخرین خبرها