تعریف و ارجاع پروژه در سیستم اتوماسیون اداری

یکی از مهم ترین بخش های سیستم اتوماسیون اداری تحت وب قابلیت تعریف و ارجاع پروژه میباشد

هر اداره ای با هر تعداد کارمند نیازمند نرم افزار اداری است که بتواند تمامی پروژه ها را در آن تعریف و به شخص یا اشخاص گروه ارجاع دهد.

نرم افزار اتوماسیون اداری شرکت ره رایان با تکیه بر تجارب چندین سال برنامه نویسی نرم افزار توانسته است بخش تعریف پروژه و ارجاع آن را به سیستم اتوماسیون اداری و سی ار ام اضافه کند.در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید

قابلیت های بخش تعریف تسک و ارجاع : 

 • قابلیت تعریف تسک 
 • امکان اختصاص وظیفه یا TASK به کارمند با ذکر ساعت و تاریخ.
 • امکان مشاهده ی لیست کارهای روزانه TASK DAILY با ذکر تاریخ و ساعت
 • .امکان مشاهده ی وضعیت وظیفه ی محوله در پنل اعم از انجام شده، انجام نشده و در حال انجام.
 • امکان مشاهده ی زمان انجام پروژه از ایجاد تا انجام
 • امکان ویرایش زمان اختصاص داده شده توسط مدیر
 • گزارش از کارهای اختصاص یافته به یک کارمند به صورت اختصاصی (گزارش از همه ی کارمندان)
 • گـزارش از کارهـای اختصـاص یـافته بـه هـر کارمنـد بـر اسـاس بـازه ی زمـانی و بـه صـورت هفتگـی و ماهـانه از کارهـای اختصاص یافته به تمامی کارمندان بصورت اجمالی
 • گزارش از زمان اختصاص یافته به پروژه در TASK کارمند
 • دریافت خروجی اکسل از گزارش ها به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه
 • قابلیت ارجاع
 • منو های نرم افزار برنامه نویسی شده قبل از تحویل توسط کارفرما قابل ویرایش میباشد 

ره رایان پژوه کنار شماست

تاریخ انتشار: 18-08-1399
آخرین خبرها