سیستم مدیریت مشتریان (crm)محصولی جدید با امکانات بی نظیر


طراحی وب سایت - برنامه نویسی
crm
  سیستم مدیریت مشتریان محصولی  جدید با امکانات بی نظیر

CRM  یا سیستم مدیریت مشتریان جدید ترین محصول ره رایان پژوه است که پس از 2 سال کار مداوم به بهره برداری آزمایشی رسیده است دارندگان این سیستم می توانند از همکنون خود را در زمره منظم ترین شرکتها در خصوص مدیریت کارمندان ، مدیریت مشتریان ، محصولات ، امور فاکتورها و حسابداری ، مدیریت پروژه ها ، مدیریت قراردادها  و دبیر خانه ارسال و مراسلات  بدانند . قابلیت اتصال به سیستم ارسال پیامک و فکس و ایمیل  جذابیت این محصول را برای مشتریان چند برابر خواهد نمود  مشروح امکانات این سیستم را ، در  بخش محصولات سایت دنبال کنید .

تاریخ انتشار: 23-04-1394
آخرین خبرها