مدیریت ارسال و مراسلات سیستم اتوماسیون اداری

مدیریت ارسال و مراسلات سیستم اتوماسیون اداری

چنانچه قصد خرید نرم افزار اتوماسیون اداری را دارید باید برخی از موارد را در نظر بگیرید.

نرم افزار اتوماسیون اداری با توجه به گشتردگی عملکرد میتواند بسیار مفید باشد و برای هر ارگانی امکانات متفاوتی نیاز دارد اما سیستم اتوماسیون اداری شما باید داری امکانات حداقلی زیر باشد : 

  1.  Customer Realationship Management ( CRM ) / مدیریت ارتباط با مشتری
  2.  Employee Realationship Management ( ERM ) / مدیریت ارتباط با کارمند
  3.  Financial Management / مدیریت مالی
  4.   Portocol Management / مدیریت قرارداد
  5.  Project Management / مدیریت پروژه
  6. مدیریت ارسال و مراسلات
  7. قابلیت اتصال به سامانه پیامک و ایمیل. 
  8. قابلیت تعریف تسک
  9. سامانه تیک

امکانات معرفی شده میتواند بر اساس نیاز ارگان ها شامل تغییراتی شوند اما یک نرم افزار اداری پایه باید دارای این امکانات باشد.

با توجه به میزان قدرت برنامه نویسی برنامه نویسان میتوانید اتوماسیون ادرای مورد نظر خود را اختصاصی کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید

تاریخ انتشار: 27-07-1399
آخرین خبرها