ارسال پیامک تبلیغاتی

  
پنل های ارسال پیامک تبلیغاتی این امکان را به کاربران داده که تبلیغاتی وسیع در مدت زمانی اندک و بازخوردی بالا نسبت به هزینه انجام دهند

کاربران با تعرفه های بسیار پایین می توانند وارد پنل های قدرتمند ارسال پیامک تبلیغاتی شرکت ره رایان پژوه شده و اقدام به ارسال نمایند

در پنل ارسال پیامک تبلیغاتی می توان به شماره های خود یا شماره هایی که پنل در اختیارتان قرار می دهد ارسال انجام دهید

می توانید به سادگی شماره های خود را در دفترچه تلفن در گروه های مختلف که خود ایجاد می کنید ذخیره نمایید و ارسال انجام دهید

همچنین اگر تمایل دارید به کد پستی منطقه ای خاص ارسال انجام دهید این امکان به بهترین شکل فراهم شده

قابل ذکر است در پنل ارسال پیامک تبلیغاتی ما لیست کامل استان ها و شهر های استان ها را با دو نوع شماره اعتباری و دائمی

قرار داده ایم که ارسال های تبلیغاتی انبوه را می توانید داشته باشید.

برای ارسال هدفمند تر می رسیم به گزینه ارسال بر اساس شغل و صنف ، در پنل ارسال پیامک تبلیغاتی ما بخش هایی قرار داده شده

که به سادگی می توانید برای همکاران یا عنوان شغلی خاص پیامک تبلیغاتی ارسال نمایید.

حتی امکان تعیین سن و جنسیت برای ارسال پیامک را دارید.

جهت عضویت در سامانه های پیامک جهت ارسال انبوه و استفاده از سایر سرویس ها به لینک های این بخش در صفحه اصلی مراجعه نمایید

تاریخ انتشار: 19-04-1393